Jyuled -

JYUnit for Learning and Digital Education

Tulevaisuuden opettajia jo tänään!

Tavoitteenamme on edistää kasvatusalan asiantuntijoiden digiosaamista.

Toimintamme perustuu monipuoliseen opetus- ja tutkimusyhteistyöhön. Meille tärkeää on tutkimusperustainen ja käytännönläheinen tulevaisuuden visiointi ja pedagoginen innovointi.


YHTEISÖLLISYYS JA OPPIJALÄHTÖISYYS

Kehitämme opettajaopiskelijoiden digiosaamista kokonaisvaltaisesti opettajaopintojen aikana.

DIGIOSAAMINEN

Digiosaaminen on keskeinen osa opettajan ammattitaitoa.

OPPIMISEN TEKNOLOGIAT JA
HYBRIDIT OPPIMISYMPÄRISTÖT

Millaista on oppiminen kehittyvissä oppimisympäristöissä?

Teknologia oppimisen välineenä ja kohteena.

Tutkimme ja tuemme oppimisvuorovaikutusta ja digiosaamista teknologisissa ja yhteisöllisissä ympäristöissä. Teemme kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysmaailman ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.