Tutkimus- ja kehittämis-hankkeet

Tutkimme ja tuemme oppimisvuorovaikutusta ja digiosaamista teknologisissa ja yhteisöllisissä ympäristöissä. Teemme kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysmaailman ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

 

Uudet digipedataidot nollasta sataan

Uudet digipedataidot nollasta sataan (OPH, 2022-2023)

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus, jossa opettaja kehittää omia digipedagogisia taitojaan osana omaa työtään. Koulutuksessa kehitetään käytännön digitaitoja sekä digipystyvyyttä digipedagogiikan osaamisesta.

Hankkeessa mukana: Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto (hankekoordinaattori).

Lisätietoja: Emilia Ahlström, Lotta Aavikko

https://digipeda.fi

Digipedataidot nollasta sataan

Digipedataidot nollasta sataan (OPH, 2020-2021)

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus, jossa opettaja kehittää omia digipedagogisia taitojaan osana omaa työtään. Koulutuksessa kehitetään käytännön digitaitoja sekä digipystyvyyttä digipedagogiikan osaamisesta.

Hankkeessa mukana: Jyväskylän yliopisto (hankekoordinaattori), Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Lisätietoja: Mikko Vesisenaho ja Emilia Ahlström

https://digipeda.fi

Innokas -verkosto

Innostu ja innovoi!

Innokas-verkosto ohjaa kouluja luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologian avulla.

Koulun kehittämistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti 2000-luvun taitojen opettamisen, opettajuuden tukemisen, johtajuuden jakamisen ja yhteistyöverkostojen rakentamisen näkökulmista.

Lisätietoja: Janne Fagerlund

https://innokas.fi

NOTELEB

No Teacher Educator Left Behind (Erasmus+, 2020–2023)

Hankkeen tavoitteena on tukea opettajankouluttajia kehittämään digitaalista osaamistaan osana työtään.

Hankkeessa mukana: University of Stavanger (koordinaattori), University of Jyväskylä, Tallinn University, Norwegian University of Science and Technology, Technische Universität Berlin

Lisätietoja: Mikko Vesisenaho (hankejohtaja) ja Tuula Nousiainen

KoKemus

Koulutuspalveluiden ekosysteemin kehittäminen fysiologisen mittaustiedon ja älykkäiden järjestelmien avulla.

Interdisciplinary KoKemus research team explores learning situations through applying neurophysiological and autonomic nervous system measurement techniques in combination with traditional educational research methods. We aim to increase understanding of the link between learning experiences and the related physiological events and states during to enable new insights in developing educational practice and research methods especially in simulation based learning.

Lisätietoja: Mikko Vesisenaho, Suvi Karjalainen

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kotisivut/oppimisen-sykkeet/kokemus

DICOMTEN

Digital Competence in Teacher Education in the Nordic Countries (Nordplus, 2020–2024)

Hankkeen tarkoituksena on opettajankouluttajien digitaalisen asiantuntijuuden kehittämisverkoston luominen Pohjoismaissa.

Hankkeessa mukana: University of Stavanger (koordinaattori), University College Copenhagen, Tallinn University, University of Jyväskylä, University of Iceland, Western Norway University of Applied Sciences, Norwegian University of Science and Technology, Linnaeus University

Lisätietoja: Mikko Vesisenaho (hankejohtaja) ja Tuula Nousiainen

https://sites.google.com/view/dicomten/home

TOVE

Tunnetoimijuus ja vuorovaikutusosaaminen digitaalisissa ympäristöissä (OKM, 2021–2023)

Hanke edistää tutkimusperustaisia sisältöjä ja menetelmiä opettajankouluttajien ja opettajaksi opiskelevien tunne- ja vuorovaikutusosaamisen vahvistamiseen digitaalisissa ympäristöissä.

Hankkeessa mukana: JYU (hankekoordinaattori), JAMK, TY ja HY

Lisätietoja: Piia Näykki (tutkimusjohtaja), Tuula Nousiainen (projektipäällikkö) ja Emilia Ahlström (projektitutkija)

https://tove.jyu.fi

Osaamisen mestariksi

HYVINVOINTI. DIGIOSAAMINEN. OMAN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN.

Osaamisen mestariksi on Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, Peda.netin ja Opetushallituksen yhteinen hanke, jonka ytimessä on hyvinvoiva opettaja. Hankkeen tavoitteena on opettaja, joka pystyy tunnistamaan omaa osaamistaan ja ohjaamaan muita oman osaamisen tunnistamiseen. Kurssit on suunnattu peruskoulun, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstön jatkokoulututtautumiseen sekä vapaan sivistystoimen opettajille. Hanke koostuu neljästä osiosta, joista kussakin käydään pala palalta läpi omaa osaamista, hyvinvointia, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, ja näiden taitojen ohjaamista eteenpäin omille oppilaille.

Lisätietoja: Johanna Kainulainen

https://peda.net/osaamisenmestariksi

 

KEXRI

KEXRI on XR-osaamisen innovaatioekosysteemi.

KEXRI yhdistää asiantuntijuuksia teknologian, liiketoiminnan, tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen aloilta sekä rakentaa yhteistä toimintaympäristöä myös virtuaalimaailmaan.

Hankkeessa rakennetaan Keski-Suomeen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi, joka yhdistää paikalliset elinkeinoelämän, tutkimuksen ja kehityksen, sekä koulutusalan toimijat ja rakentaa maakunnan osaamista virtuaalitodellisuuksien ja lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä eri toimialoilla. Toiminta luo uudenlaisia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä osaamisinnovaatioita. 

KEXRI toteutetaan ajalla 1.5.2021 – 30.4.2023.

https://kexri.io/